نمایش 1–40 از 47 نتیجه

36.700.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
ویژه
2024
قیمت اصلی 53.900.000 تومان بود.قیمت فعلی 51.000.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
39.790.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Direct
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
39.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
39.800.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
41.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
41.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع پنل: VA
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
35.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
38.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
39.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
47.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
35.100.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: LED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
68.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
51.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
2024
48.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
43.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
89.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
84.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2021

مقایسه
89.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
153.800.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
64.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
120.600.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
82.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
105.300.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
48.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
81.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
174.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
86.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
103.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
96.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
91.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
71.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
62.800.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
47.490.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Direct
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2020

مقایسه
ناموجود

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
ناموجود

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Neo QLED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
ناموجود
85.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Mini-LED
 • کیفیت تصویر: 8K
 • تاریخ عرضه: 2021

مقایسه
ناموجود

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
ناموجود

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
ناموجود

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه

آنچه باید در مورد تلویزیون 65 اینچ سامسونگ بدانیم!

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ جزو سایزهای پرفروش داخل بازار است که آمار فروش فوق العاده بالایی دارد. تلویزیون‌های 65 اینچ به طور معمول گزینه‌ای مناسب برای فضاهای بزرگتر هستند. قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ در بانه بنا به تاریخ عرضه، نوع نمایشگر، رزولوشن تصویر، توان و کیفیت صدا، قابلیت‌های گیمینگ و ویژگی‌های اسمارت در یک رنج بسیار متغیر می‌باشد. همچنین در لیست تلویزیون‌های 65 اینچ سامسونگ تنوع بالایی وجود دارد طوریکه کاربران می‌توانند با توجه به نیاز واقعی خود انتخاب کنند.

سبک دیزاین

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ از هر سری در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی جدی در بخش دیزاین به خود دیده است. سامسونگ با کاهش ضخامت فریم دور صفحه نمایش به خوبی از سبک مینیمالیستی در طراحی پیروی کرده است. کاهش ضخامت بدنه در مدل‌های رده پایین و رده بالا کاملاً محسوس است بنابراین این‌ها بهترین گزینه برای نصب روی دیوار هستند. حتی سامسونگ سری لایف استایل خود را به طور خاص برای ارتقاء دکوراسیون و پیاده سازی یک سبک هنری می‌سازد. سامسونگ سبک پایه‌ها را حتی در تلویزیون‌های نسبتاً ارزان خود ارتقاء بخشیده است. نسل نوین تلویزیون 65 اینچ سامسونگ بیشتر در سازگاری با محیط زیست طراحی می‌شود و این حتی در رابطه با ریموت هوشمند این برند صادق است.

دسته‌بندی تلویزیون‌ سامسونگ بر اساس نوع نمایشگر و تصویر

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ که در بازار ایران عرضه می‌شود بر اساس نوع نمایشگر در حال حاضر در یکی از دسته‌بندی‌های کریستال (Crystal)، کیولد (QLED)، نئو کیولد (Neo QLED) و اولد (OLED) قرار می‌گیرد. این تلویزیون‌ها همچنین در وضوح 4K و 8K به تولید می‌رسند. ارزانترین قیمت تلویزیون سامسونگ 65 اینچ را می‌توان در سری کریستال پیدا کرد. این تلویزیون‌ها با پردازنده کریستال 4K توانایی خوبی در ارتقاء منابع کم کیفیت دارند. تلویزیون QLED در رده‌بندی بالاتر از تلویزیون کریستال با کیفیت تصویر بهتر به لطف کوانتوم دات و پردازنده انحصاری قرار می‌گیرد. این تلویزیون محبوبیت قابل توجهی در بین کاربران سراسر جهان دارد. سامسونگ همچنین یک رده بالاتر از این تلویزیون‌ها را با عنوان نئوکیولد با تکنولوژی مینی ال ای دی برای دستیابی به روشنایی و کنتراست بهتر توسعه داده است. طی دو سال اخیر سامسونگ از تلویزیون QD-OLED نیز به عنوان فناوری هیبریدی کوانتوم دات و دیودهای نورگسیل ارگانیک برای ارتقاء چشمگیر نسبت کنتراست و اوج روشنایی پرده برداشته است. تلویزیون 65 اینچ سامسونگ در همین لاین فوق العاده پرطرفدار است. در تلویزیون‌های 65 سامسونگ از فناوری HDR10+ پشتیبانی می‌شود. این تلویزیون‌ها با فناوری‌های پیشرفته در بخش بصری برای تقویت کنتراست و روشنایی همراه می‌شوند. همچنین انواع تلویزیون‌های 65 اینچ سامسونگ به عنوان مدل‌های گیمینگ با نرخ نوسازی متغیر، گیمینگ هاب برای دسترسی به سرویس‌های بازی ابری، تاخیر ورودی فوق العاده کم، فناوری‌های رفرش ریت متغیر برای بازی با رایانه شخصی و غیره طراحی می‌شوند.

فناوری‌های منحصربه‌فرد صدا

چندین فناوری منحصربه‌فرد در بخش صوتی تلویزیون 65 اینچ سامسونگ وجود دارد. سیستم OTS برای ردیابی فرکانس‌های صوتی و بازتولید جزئیات، Q-Symphony برای همگام سازی صوتی صدای ساندبار و تلویزیون و تکنولوژی تطبیق سازی صدای هوشمند از جمله ویژگی‌های برتر تلویزیون سامسونگ هستند. نسل جدید تلویزیون‌های سامسونگ در سازگاری بیشتر با دستگاه‌های صوتی این برند از جمله هندزفری گلکسی بادز توسعه می‌یابند.

سیستم عامل و ویژگی اسمارت

تلویزیون‌ 65 اینچ سامسونگ مانند کلیه‌ی سایزهای این برند مبتنی بر سیستم عامل تایزن خدمات هوشمند متنوعی را ارائه می‌کند. در اسمارت هاب سامسونگ دسترسی به محتوای سرگرمی در سریع‌ترین زمان امکان پذیر است. سامسونگ با طراحی هاب هوشمند SmartThings مدیریت یکپارچه دستگاه‌های سازگار را آسان می‌کند. دستیار صوتی انحصاری سامسونگ در تلویزیون‌های هوشمند این برند برای اعمال دستورات صوتی لحاظ شده است. با کلیک بر روی هر تلویزیون 65 اینچ سامسونگ در صفحات بانه آی تی می‌توانید اطلاعاتی جامع از امکانات آن پیدا کنید. اگر قصد خرید تلویزیون سامسونگ دارید با تماس با کارشناسان فروش ما بهتر راهنمایی خواهید شد. ناگفته نماند که برای مشاهده لیست قیمت تلویزیون 65 اینچ از همه برندها ها میتوانید به دسته بندی مربوط به آن در سایت بانه آی تی مراجعه نمایید.