نمایش 1–40 از 191 نتیجه

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ
تلویزیون 4K سامسونگ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ
تلویزیون 8K سامسونگ
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ
تلویزیون QLED سامسونگ
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ
تلویزیون 2022 سامسونگ
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ
تلویزیون QLED سامسونگ
تلویزیون 8K سامسونگ
تلویزیون 4K سامسونگ
تلویزیون 2022 سامسونگ
2024
31.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
28.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
2024
78.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
2024
25.300.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: Crystal UHD
 • نوع نمایشگر: 50 اینچ
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
2024
99.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
2024
34.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر:55 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
139.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
117.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
ویژه
قیمت اصلی 23.400.000 تومان بود.قیمت فعلی 22.500.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
62.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
36.700.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
56.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
58.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
21.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: Direct
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
90.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 43 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
23.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
24.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
27.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: LED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
59.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: Direct
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
19.350.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 43 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
ویژه
قیمت اصلی 36.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 35.500.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
ویژه
2024
قیمت اصلی 37.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 36.500.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
ویژه
2024
قیمت اصلی 53.900.000 تومان بود.قیمت فعلی 51.000.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
24.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
26.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
61.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
63.300.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
29.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
23.900.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 50 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
26.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع پنل: VA
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
27.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
39.790.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Direct
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
70.200.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 75 اینچ
 • نوع نمایشگر: LED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
39.500.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: کریستال
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
78.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
90.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
39.800.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
ویژه
قیمت اصلی 95.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 92.000.000 تومان است.

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع پنل: VA
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
41.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: Crystal UHD
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
108.000.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 85 اینچ
 • نوع نمایشگر: QLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2020

مقایسه

تلویزیون سامسونگ

شرکت خوشه‌ای کره‌ای چندملیتی سامسونگ یکی از تولیدکنندگان خوشنام صنعت تلویزیون است. امروزه تلویزیون‌های سامسونگ در لیست پرفروش‌ترین تلویزیون‌های تولیدی بازار قرار می‌گیرند که هر ساله طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. این تولیدات رقیبی جدی برای تلویزیون‌های برندهای سرشناس ال‌جی و سونی نیز به حساب می‌آیند. پیشرفت تکنولوژی در کیفیت تصویر، صدا، بخش گیمینگ و حتی قابلیت‌های اسمارت تلویزیون‌های سامسونگ محسوس است. بیشتر این دستگاه‌ها برای استفاده ترکیبی، نمایش فیلم، نمایش‌های تلویزیونی، محتوای ورزشی، بازی‌های ویدئویی، فیلم‌های HDR، بازی‌‎های HDR و استفاده به عنوان مانیتور کامپیوتر امتیاز بالایی کسب می‌کنند. سامسونگ با رویکردی متفاوت مرزهای دیزاین را حتی در مدل‌های اقتصادی جابجا می‌کند طوریکه تلویزیون‌های اخیر این برند با شعار شگفتی پایان نمی‌یابد بلکه تکامل می‌یابد از تمام جنبه‌های طراحی بی‌سابقه هستند. به همین ترتیب باید گفت که خرید تلویزیون سامسونگ در اولویت افرادیست که برای متدهای نوین زیبایی شناختی در طراحی تلویزیون اهمیت قائلند. در زمان نگارش این مطلب مجموعه‌ی به‌روزرسانی شده‌ی تلویزیون‌های سامسونگ شامل سری میکرو LED، مینی LED (نئوکیولد)، کریستالی (LED) و تلویزیون‌های سبک زندگی (Lifestyle) و تلویزیون جدید تلویزیون QD-OLED می‌باشند. تلویزیون QD-OLED که در فهرست صفحه‌ی جوایز نوآوری CES 2022 دیده شد نشان می‌دهد که سامسونگ بالاخره OLED را به رسمیت شناخته و تایید کرد که تلویزیون‌های QD-OLED با فناوری ترکیبی OLED و Quantum Dot در راهند. سامسونگ بالاخره پس از یک سال انقلاب سخت افزاری در سال 2022 میلادی کمی متفاوت ظاهر شده و تمرکز خود را از سخت افزار برداشته و روی اصلاح نرم افزار گذاشت بنابراین شاهد تلویزیون‌هایی تکامل یافته در لاین آپ این برند بودیم. قیمت تلویزیون‌های سامسونگ در سال‌های اخیر با توجه به تنوع بالای آن‌ها در یک رنج متغیر می‌باشد. با چشم پوشی بر برخی جزئیات و ویژگی‌های این تلویزیون‌ها می‌توان با بررسی چند جنبه‌ی اساسی شناخت بیشتری درباره‌ی آن‌ها پیدا کرد.

دیزاین تلویزیون‌های سامسونگ

تلویزیون‌های بالارده و حتی میان رده سامسونگ دائماً از جنبه‌های مختلف زیبایی شناختی قابل تقدیر بوده‌اند. کاهش ضخامت بدنه و قاب یکی از رویکردهای اساسی سامسونگ به منظور افزایش ظرافت و پیروی از مینیمالیسم در تلویزیون‌های خود بوده است. به منظور اینکه کاهش ضخامت در تعدادی از مدل‌های پرچمدار به حدی محسوس باشد که نگاه مخاطب را در همان نگاه اول جذب کند از الگوریتم رایج سرپیچی شده و پورت‌های ارتباطی از قسمت پشتی حذف شده است. این اقدام نوآورانه با همراهی جعبه‌ی مبتکرانه وان کانکت (One Connect) امکان پذیر بوده است که تمامی پورت‌های ارتباطی در آن گنجانده شده است. این جعبه که اکنون دارای طراحی باریک‌تر است به طور معمول به پایه متصل شده و یا در کنار تلویزیون روی میز قرار می‌گیرد. سامسونگ برای سری‌های مختلف تلویزیون‌های تولیدی خود عنوان‌های منحصربه‌فردی را برمی‌گزیند. به طور مثال تلویزیون QD-OLED با بدنه فوق العاده باریک لقب LaserSlim به خود گرفته است. خط تولید Lifestyle این برند اصولاً دارای طراحی متفاوت‌تر از هر تلویزیون دیگری هستند. این تلویزیون‌ها که شبیه به یک قاب هنری طراحی می‌شوند دکوراسیون خانه‌ی کاربران را به کل متحول می‌کنند. بیشتر تلویزیون‌های میان رده سامسونگ با پایه‌های دوطرفه و مدل‌های بالارده‎تر آن با پایه‌ی تخت و مرکزی ارائه شده‌اند. شایان ذکر است که سامسونگ با اهتمام به اجرا و پیاده سازی فناوری‌های زیست محیطی در طراحی تلویزیون‌های تولیدی خود به محافظت از محیط زیست پایبند است.

کیفیت تصویر

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که موجب شده است سامسونگ به یکی از برترین سازندگان تلویزیون تبدیل شود، کیفیت تصویر این تلویزیون‌ها است. جدیدترین تلویزیون‌های سامسونگ با صفحه نمایش میکرو LED، اولد، نئو کیولد و LED به بازار عرضه می‌شوند. تعداد محدودی از این تولیدات با کیفیت تصویر 8K و تعداد قابل توجهی از آن‌ها با استاندارد 4K ارائه می‌شود. سامسونگ در تلویزیون‌های تولیدی خود از فناوری‌های بصری پیشرفته و منحصربه‌فرد برای ارتقاء کیفیت تصویر استفاده می‌کند. هر سری به پردازنده‌ی پیشرفته و منحصربه‌فرد مجهز می‌شوند. جدیدترین نسخه‌ی پردازنده Neo Quantum در تلویزیون‌های سامسونگ Neo QLED با تکنولوژی بهبود صدا و محتوای بصری همراه شده است. تعدادی از جدیدترین مدل‌های 4K و 8K نئو کیولد به‌روزرسانی نرخ تازه سازی از 120 به 144 هرتز و افزایش درجه‌بندی روشنایی نور پس زمینه از 12 بیت به 14 بیت را دریافت می‌کنند. فناوری انحصاری Motion Xcelerator و نسخه‌های به‌روز یافته آن در تلویزیون‌های سامسونگ با جبران فریم‌های از دست رفته و درج آن‌ها در بین فریم‌های اصلی از بروز اثرات نامطلوبی همچون پرش و تاری ممانعت می‌کند. یکی از فناوری‌های منحصربه‌فردی که در تلویزیون‌های جدید و منتخب سامسونگ اضافه شده است، Real Depth Enhancer می‌باشد که کنتراست را در پیش‌زمینه تصویر برای دستیابی به عمق سه‌بعدی افزایش می‌دهد. حالت راحتی چشم (Eye Comfort Mode) نیز جزو جدیدترین ویژگی‌های اضافه شده به مدل‌های پیشرفته سامسونگ است که از طریق سنسورهای هوشمند به طور هوشمند نور صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. تعدادی از تلویزیون‌های بالارده سامسونگ دارای لایه‌ی ضد انعکاس (Anti-Reflection) بوده و با جذب نور از انعکاس آن جلوگیری کرده و به بیننده امکان می‌دهند محتوا را بدون حواس پرتی تماشا کند. بیشتر تلویزیون‌های سامسونگ با برخورداری از پنل VA از کنتراست بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این‌ها در نمایش محتوای HDR خوب عمل کرده و برای طرفداران سینما دوست داشتنی هستند. سامسونگ از طریق فناوری Quantum HDR در مدل‌های Neo QLED، QLED و حتی QD-OLED حداکثر روشنایی را برای نمایش بهتر محتوای HDR افزایش می‌دهد. در کنار این‌ها سامسونگ همچنان از استفاده از فناوری Dolby Vision HDR به نفع HDR10+ در تلویزیون‌های تولیدی خود صرف نظر می‌کند.

به‌روزترین خط تولید تلویزیون‌های سامسونگ

 • MicroLED: میکرو ال‌ای‌دی فناوری نسل بعدی تلویزیون است که اصولاً بهترین کیفیت‌های OLED را در برگرفته و تا حدودی کاستی‌های آن‌ها را برطرف می‌کند. حداکثر روشنایی در تلویزیون‌های مجهز به پنل MicroLED می‌تواند خیلی بیشتر از تلویزیون‌های OLED بوده و از جنبه‌ی تئوری کنتراست بهتری را ارائه کنند. این تولیدات برخلاف تلویزیون‌‌های اولد که از مواد ارگانیک بهره میبرند (OLED مخفف Organic Light Emitting Diode)، غیرآلی هستند بنابراین دچار مشکل پیکسل سوختگی نمی‌شوند. مدل‌های میکرو LED که در اندازه‌های 89، 101 و 110 اینچ به بازار جهانی عرضه می‌شوند از قیمت‌های سرسام آوری برخوردار هستند.
 • QD-OLED: تلویزیون‌های QD-OLED سامسونگ برای سال‌های آتی در راهند. مدل S95B در لاین 2022 تولیدات این برند نشان دهنده بازگشت این شرکت به فناوری OLED پس از 9 سال بود که موفق به دریافت جایزه نوآوری در نمایشگاه CES 2022 نیز شد. جالب اینجاست که سامسونگ نقاط کوانتومی را با پیکسل‌های خودنورده اولد ادغام کرده و تلویزیون را نه تنها از جنبه‌ی کنتراست بلکه رنگ و روشنایی به بالاترین سطح میرساند. به گفته‌ی سامسونگ ویژگی تقویت کننده روشنایی OLED و نقشه‌برداری پیشرفته رنگ موجب ارائه هایلایت‌های روشن‌تر و رنگ‌های دقیق‌تر در این تلویزیون خواهد شد.
 • Neo QLED: خط تولید نئوکیولد سامسونگ نخستین بار در سال 2021 با این ادعا که استفاده از مینی LEDها و امکان قرار دادن تعداد بیشتری از آن‌ها در لایه‌ی نور پس زمینه موجب افزایش کنتراست تلویزیون می‌شود، رونمایی شدند. این برند با ارائه‌ی این تلویزیون‌ها مدعی شد که کنتراست آن‌ها با OLEDها قابل مقایسه است. موفقیت Neo QLEDهای سامسونگ در همین سال نه تنها موجب پایبندی سامسونگ به این تکنولوژی شد بلکه در تلاش است که آن را حتی فراتر از قبل ببرد.
 • Lifestyle: سری لایف استایل سامسونگ شامل سه مجموعه‌ی The Frame، The Serif و The Sero با طراحی مدرن و قاب‌های قابل تنظیم هستند. جدیدترین تلویزیون‌های این رده‌بندی از صفحه نمایش مات با پوشش ضدانعکاس و ضد اثر انگشت برخوردارند.
 • QLED: تلویزیون‌های کیولد سامسونگ جزو محبوب‌ترین تولیدات این برند در سال‌های گذشته بوده‌اند. مدل‌های این دسته با ادغام نقاط کوانتومی با LED، کیفیت تصویر به مراتب بهتری از تلویزیون‌های کریستال دارند. فناوری کوانتوم دات موجب می‌شود این تلویزیون‌ها به 100 درصد فضای رنگی دست پیدا کرده و برای نمایش رنگ فوق العاده باشند. تا پیش از ورود تلویزیون‌های نئو کیولد این کیولدها بودند که به عنوان پرچمدارهای سامسونگ شناخته می‌شدند. قیمت مناسب و کیفیت تصویر عالی این دستگاه‌ها همچنان موجب حفظ محبوبیت آن‌ها را در بین کاربران خواهد شد.
 • Crystal: سری کریستالی تلویزیون‌های سامسونگ به عنوان میان رده‌های این برند با قیمت مقرون بصرفه به کاربران ارائه می‌شوند. این تلویزیون‌ها در واقع از نمایشگر LED با فناوری رنگ کریستال پویا برای ارائه بهتر رنگ بهره میبرند. قیمت تلویزیون سامسونگ کریستال به طور معمول کمتر از سایر تلویزیون‌های سامسونگ است بنابراین حداقل در بازار ایران طرفداران بسیاری دارند.

کیفیت و توان صوتی

تلویزیون‌های سامسونگ در بخش صدا نیز به اندازه تصویر تحسین برانگیز هستند. اختلاف قیمت تلویزیون‌های سامسونگ گاهاً با مقایسه‌ی فناوری‌های صوتی نیز قابل بررسی است. این شرکت با خلق نوآوری در بخش صوتی نیز از فناوری‌های مختص به خود استفاده می‌کند. مدل‌های اقتصادی و نسبتاً اقتصادی این برند غالباً با توان صوتی 20 وات ارائه شده و در مدل‌های بالارده شاهد افزایش توان صوتی خواهیم بود. یکی از فناوری‌های نام آشنا در بخش صوتی این تلویزیون‌ها، Q-Symphony می‌باشد. این تکنولوژی منحصربه‌فرد با همگام سازی صدای تلویزیون و ساندبار سازگار سامسونگ به ایجاد جلوه‌ای قدرتمند و فراگیر کمک می‌کند. جدیدترین تلویزیون‌های سامسونگ همچنان از فناوری Object Tracking Sound این برند برخوردارند ضمن اینکه نسخه‌ی Pro به تعدادی از تلویزیون‌ها اضافه شده است. این فناوری بر اساس نسخه‌های قبلی OTS با افزودن بلندگوهای روشن کننده به پخش صدا هماهنگ با صحنه‌ها کمک می‌کند. در سال 2022 سامسونگ در اقدامی کم سابقه فناوری‌ صدای Dolby Atmos را به تلویزیون‌های منتخب خود از جمله Neo QLEDها افزود. تلویزیون‌های مجهز به سیستم صوتی چند کاناله، صدا را در تمام جهات از جمله بالا منتشر کرده و با تولید صدای فراگیر و سه‌بعدی حس حضور در سینما را برای علاقه‌مندان به ژانر فیلم تداعی می‌کنند.

امکانات گیمینگ

طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که همه‌ی تلویزیون‌های سامسونگ دستگاه‌هایی مناسب برای گیمینگ باشند اما باید مدعی شد که بیشتر این محصولات با ویژگی‌های پیشرفته گیم در اختیار کاربران قرار می‌گیرند مخصوصاً اینکه دارای گرافیک قدرتمند هستند. جدیدترین تلویزیون‌های این برند دارای صفحه اصلی بازطراحی شده گیمینگ هاب بوده که به کاربران پیشنهادت بازی و دسترسی آسان به خدماتی از جمله Google Stadia، Nvidia GeForce Now و Utomik را ارائه می‌دهد. خبر واقعاً خوشحال کننده برای کاربران رایانه شخصی پشتیبانی تعدادی از جدیدترین تلویزیون‌های این برند از نرخ تازه سازی 144 هرتز و فناوری ریفرش‌ریت AMD FreeSync Premium Pro است. مطابق ادعای سامسونگ تمام تلویزیون‌های پیشرفته جدید از استاندارد HDMI 2.1 و پخش محتوای 4K با نرخ تازه سازی 120 هرتز پشتیبانی می‌کنند. قیمت تلویزیون‌های سامسونگ برحسب ویژگی‌های گیمینگ در یک رنج کاملاً متغیر می‌باشد.

سیستم عامل و رابط کاربری تلویزیون سامسونگ

تلویزیون‌های سامسونگ از سیستم عامل اختصاصی تایزن (Tizen) استفاده می‌کنند. این سیستم عامل که توسط سامسونگ توسعه یافته است به صورت متن باز است و کاربران مختلف می‌توانند با آن براحتی تعامل برقرار کنند. همانند اکثر سیستم‌عامل‌های امروزی، تایزن نیز مبتنی بر هسته لینوکس بوده و فوق العاده منعطف است. این سیستم عامل به کاربران امکان می‌دهد به سرویس‌های استریم محتوا همچون نتفلیکس و آمازون پرایم دسترسی پیدا کنند. همچنین می‌توان از طریق آن به برنامه‌های طراحی شده توسط خود سامسونگ دسترسی داشت. تعداد خیلی زیادی از تلویزیون‌های سامسونگ با دستیار انحصاری این برند در واقع Bixby، دسترسی به محتوا از طریق صدا را فراهم می‌کنند. همچنین برخی از آن‌ها به دستیار داخلی گوگل و الکسا مجهز شده یا از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. فناوری SmartThings نیز امکان راه‌اندازی یک اکوسیستم کاملاً هوشمند را فراهم می‌کند. صفحه اصلی رابط کاربری (Smart Hub) در جدیدترین تلویزیون‌های این برند اصلاح شده و پیشنهادات محتوا را بر اساس سلیقه‌ی شخصی کاربران ارائه می‌کند. نوار کناری هاب با 3 بخش اصلی رسانه (Media)، سرویس بازی (Gaming Hub) و بک گراند (Ambient)، دسترسی به همه چیز را آسان‌تر می‌سازد. سرویس Gaming Hub در نسخه‌ی به‌روز سیستم عامل با هدف جابجایی آسان بین سرویس‌های بازی کنسول و ابری گنجانده شده است. جدیدترین تلویزیون‌های سامسونگ با اپلیکیشن تماس تصویری به کاربران امکان می‌دهند در صفحه بزرگتر تماس تصویری برقرار کنند. حالت Ambient Mode یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های هوشمند برای نمایش تصاویر، آثار هنری، زمان، تاریخ و آب و هوا در حالت صفحه نمایش خاموش تعداد زیادی از تلویزیون‌های سامسونگ است. بخشی از جذابیت تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ نیز مدیون اتصالات پیشرفته‌ی آن‌هاست. سامسونگ همچنین در تلاش است کاربران خود را برای استفاده از حداکثر پتانسیل محیط کاربری تلویزیون تشویق کند. این شرکت در حال حاضر یک فروشگاه هنری با بیش از 1600 قطعه دارد و پلتفرم NFT را برای برای کشف، خرید و تجارت آثار هنری دیجیتال از طریق تلویزیون‌های Micro LED، Neo QLED و The Frame ادغام می‌کند.

برخی از فعالیت‌های زیست محیطی سامسونگ

سامسونگ به عنوان یکی از مطرح‌ترین برندهای جهانی در طراحی تلویزیون‌های تولیدی خود محیط زیست را در اولویت قرار داده و تلاش‌های گسترده‌ای با هدف پایداری بیشتر محصولاتش در تمامی حوزه‌ها انجام داده است. تلویزیون‌های سری Neo QLED این برند در سال 2022 موفق به دریافت تاییدیه کاهش کربن از موسسه Carbon Trust شدند. این شرکت همچنین با پیاده سازی یک سیستم بسیار کارآمد، میزان مصرف برق در تلویزیون‌های خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. تلویزیون‌های جدید با کاهش چشمگیر ضخامت در پنل پشتی از میزان کمتری پلاستیک برخوردارند. کنترل از راه دور جدید سامسونگ نیز نیازی به باتری نداشته و از طریق نور خورشید قابل شارژ است بنابراین از ورود پسماند باتری به محیط زیست ممانعت می‌کند. کنترل از راه دور SolarCell این برند حتی 88 درصد کارآمدتر از نسل قبل است. این ریموت بدون باتری از طریق دریافت فرکانس رادیویی 2.4 گیگاهرتز قابل شارژ بوده و این انرژی را از انرژی اضافی ساطع شده توسط روترهای وای-فای دریافت می‌کند.