نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 400 آمپر
 • تعداد ولوم: 1 عدد
 • تعداد فاز: 1 عدد
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 305 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 500 آمپر
 • تعداد ولوم: 1 عدد
 • تعداد فاز: 1 عدد
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه
3.300.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 750 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه
2.260.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 270 ولت
 • توان موتور: 950 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه
2.400.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 270 ولت
 • توان موتور: 950 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 400 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه
2.330.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 270 ولت
 • توان موتور: 950 آمپر
 • تعداد ولوم: 2 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه
2.850.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 250 آمپر
 • تعداد ولوم: 1 عدد
 • تعداد فاز: 1 عدد
 • نوع جوش:

مقایسه
2.450.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 120 آمپر
 • تعداد ولوم: 1 عدد
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع جوش: قوسی

مقایسه