دریل تخریب ⚡️

خرید انواع دریل تخریب از بانه با مناسب ترین قیمت و زیر قیمت کل بازار ایران

 • قدرت موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1200 وات
 • سرعت دور: 1300 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 2.7 ژول
 • چرخش: از راست و از چپ

مقایسه

 • قدرت موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 860 وات
 • سرعت: 4000 دور
 • قدرت ضربه: 2.7 ژول
 • چرخش: از راست و چپ

مقایسه

 • قدرت موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 1100 وات
 • سرعت ضربه: 4500 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 5 ژول

مقایسه

 • قدرت موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 2300 وات
 • سرعت ضربه: 4100 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 5.5 ژول

مقایسه

 • قدرت موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1240 وات
 • سرعت ضربه: 1400 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 32 ژول

مقایسه

 • قدرت موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 800 وات
 • سرعت ضربه: 4000 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 2.7 ژول
 • چرخش: از راست و از چپ

مقایسه

 • قدرت موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 900 وات
 • سرعت دریل: 4100 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 6 ژول
 • چرخش: از راست و از چپ

مقایسه

 • قدرت موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 1680 وات
 • سرعت دریل: 1000 بر دقیقه
 • قدرت ضربه: 7 ژول
 • چرخش: از راست و از چپ

مقایسه