نمایش دادن همه 20 نتیجه

 • ولتاژ موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 1500 آمپر
 • قدرت بار: 110 بار
 • مخزن آب: 5.5 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه
10.900.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1800 وات
 • قدرت بار: 130 بار
 • مخزن آب: 7 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1300 وات
 • قدرت بار: 110 بار
 • مخزن آب: 5.5 لیتر
 • نوع کارواش: خانگی

مقایسه

 • باتری: لیتیوم یون
 • زمان کار: 120 دقیقه
 • پد حوله‌ای: میکروفایبر
 • مخزن آب: 100 میلی
 • کار مدام: 20 دقیقه

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 3000 آمپر
 • قدرت بار: 180 بار
 • مخزن آب: 12 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 280 ولت
 • توان موتور: 3000 وات
 • قدرت بار: 300 بار
 • مخزن آب: 10 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 2100 آمپر
 • قدرت بار: 145 بار
 • مخزن آب: 10 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 1200 آمپر
 • قدرت بار: 120 بار
 • مخزن آب: 10 لیتر
 • نوع کارواش: خانگی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 1400 آمپر
 • قدرت بار: 110 بار
 • مخزن آب: 6.5 لیتر
 • نوع کارواش: خانگی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 1400 آمپر
 • قدرت بار: 110 بار
 • مخزن آب: 6 لیتر
 • نوع کارواش: خانگی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 240 ولت
 • توان موتور: 2100 آمپر
 • قدرت بار: 145 بار
 • مخزن آب: 8 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 1800 آمپر
 • قدرت بار: 130 بار
 • مخزن آب: 9 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1600 آمپر
 • قدرت بار: 130 بار
 • مخزن آب: 7 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 1600 آمپر
 • قدرت بار: 120 بار
 • مخزن آب: 7 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 280 ولت
 • توان موتور: 3000 وات
 • قدرت بار: 300 بار
 • مخزن آب: 10 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه
2.900.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 2500 وات
 • قدرت بار: 210 بار
 • مخزن آب: 7.5 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 280 ولت
 • توان موتور: 1300 وات
 • قدرت بار: 250 بار
 • مخزن آب: 10 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه

 • ولتاژ موتور: 280 ولت
 • توان موتور: 2500 آمپر
 • قدرت بار: 200 بار
 • مخزن آب: 7.5 لیتر
 • نوع کارواش: صنعتی

مقایسه
89.500.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 230 ولت
 • توان موتور: 2200 وات
 • قدرت بار: 110 بار
 • مخزن آب: 13 لیتر
 • وزن: 25 کیلوگرم

مقایسه
3.650.000 تومان

 • ولتاژ موتور: 220 ولت
 • توان موتور: 650 وات
 • قدرت بار: 56 بار
 • مخزن آب: 14.4 لیتر
 • قدرت پرتاب: 4 متر

مقایسه